2.00MHNYMATA


ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ, ΣΤΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΔΕΟΥΣ

ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΑ. Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ «ΤΟ ΙΔΙΟΝ» κατηγορία Θεοφιλοσοφία ή βιβλία, ανανεωμένο, στην τελική φιλοσοφική του μορφή και με προχωρημένη φυσική.

Το ίδιον είναι το χαρακτηριστικό. Χαρακτηριστικό του κενού είναι η ενωσία, είδος αιθέρα.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, κατηγορία Μαθηματικά, pdf

CORRECTIONN OF THE STATISTICS, category Mathematics, pdf

OVERTURNING OF INFINIMATESIMAL  CALCULUS, category Mathematics, pdf

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ κατηγορία μαθηματικά pdf

DERIVATIVES AND INTEGRAL OF THE DESCRETE MATHJEMATICS category  physics1, pdf

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΠΛΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  κατηγορία φυσική pdf

ON THE FORCES AND SPEEDS OF SIMPLE HARMONIOUS MOVEMENT AND THE PRINCIPLE OF CONSERVATION category physics pdf

YΦΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΠΟΥ ΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ κατηγορία φυσική ή μαθηματικά pdf

A VIEW OF THE WHOLE THAT ECHOES THE TOTAL THEOTY, kategory physics, pdf

Η ΝΕΑ ΦΥΣΙΚΗ κατηγορια φυσική pdf, εισαγωγή σε νέα φυσική

THE NEW PHYSICS catergory physics1 , pdf

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ, κατηγορία φυσική, pdf

METHOD OF MANUFACTURING OF IMAGING MACHINES AND CARE CANCER FORMS, pdf, category physics

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ κατηγορία Φυσική και Φιλοσοφία pdf

ΤΗΕ ΤΟΤΑΛ ΤΗΕΟΡΥ ΙΙ category physics Word 2020

ΚΑΙ ΕΙΔΟΝ ΚΑΙΝΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΝ ΓΗΝ, κατηγορία φυσική.pdf, ατομική και αστροφυσική

AND I SAW NEW HEAVEN AND NEW EARTH, category physics1, pdf, atomic and astrophysics

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ, κατηγορία φυσική, pdf

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΗ ΙΣΧΥΩΝ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑκατηγορία φυσική pdf

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΟΗΜ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ KAI ΤΕΧΝΗΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ, PDF κατηγορία φυσική ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΝ, κατηγορία μαθηματικά, pdf ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΟΗΜ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ, PDF κατηγορία φυσική

OVERTURNING OF THE LAW OF OHM AND THE REAL DIMENSIONS OF THE ELECTRICITY WITH THE PERFECT THEORY, pdf, category physics1

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΝ, κατηγορία μαθηματικά, pdf

OVERTURNING OF INFINITESIMAL CALCULUS AND RESTORATION OF SUPERIOR MATHEMATICS WITH THE CONNECTION TO THE COSMIC THEORY THE IDION, category physics, pdf

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ, πρόγραμμα που εκπέμφθηκε προς το κέντρο ελέγχου των συμπάντων, αρχείο Power Point 2013, κατηγορία φυσιολογία. Αναμένεται περιορισμός του καρκίνου

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, pdf , κατηγορία φυσική

ΤΗΕ THEORY OF CREATION pdf, category pfysics,

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, αρχείο Power Point 2013, κατηγορία φυσική. 12 εντολές ανανέωσης της φύσης, εκπέμθηκε προς το κέντρο ελέγχου των συμπάνων. Εγκαινιάζεται συνε4ργασία της Θεού με τον άνθρωπο!

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ, αρχείο Power Point 2013, κατηγορία φυσική.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ κατηγορία φυσική αρχείο pdf

THE ABSOLUTE THEORY OF PHYSICS category physics, file pdf

H ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ κατηγορία φιλοσοφία ή φυσική  pdf

THE TOTAL THEORY, file pdf, kategory physics1. The cosmic theory THE IDION and its new physics

it was published in International Journal of Mathematics and Physical Sciences Research  https://researchpublish.com/issue/IJMPSR/Issue-1-April-2020-September-2020

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΛΟΓΟΥ κατηγορία θεοφιλοσοφία, αρχείο pdf

Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ-ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙ(ΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ pdf κατηγορία μικροφυσική

THE NEW ATOMIC NUCLEAR AND MOLAR THEORY pdf ,category microphysics

it published in International Journal of Mathematics and Physical Sciences Research of India, see it, http://www.researchpublish.com/journal/IJMPSR/Issue-2-October-2019-March-2020/0

Η ΝΕΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ pdf κατηγορία μικροφυσική

ΤΟ ΦΩΤΟΝΙΟ ΩΣ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ MAXWELL ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΑΣΗΣ pdf, κατηγορία μικροφυσική και φυσιολογία-ιατρική

ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ αρχείο Power Point , η εντολή που δόθηκε εδώ και πάνω από ένα χρόνο στο κέντρο ελέγχου των συμπάντων, κατηγορία ιατρική-φυσιολογία

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΩΝ ΑΛΗΘΩΝ ΤΑΝΥΣΤΩΝ        κατηγορία μαθηματικά, pdf, βάσει αυτού έγινε πρόγραμμα περιορισμού του Κακού 21/5/19 .Συμπληρώθηκε

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΣ ΓΗΣ κατηγορία φυσική, αρχείο pdf. Αυτούσια η εντολή που δόθηκε την 2/10/18

ΤΑ ΟΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΚΥΣΤΕΣ pdf, κατηγορία μαθηματικά.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΔΟΥΣ ΡΟΗΣ ΥΓΡΩΝ. Η ΣΤΡΟΒΙΛΩΔΗΣ ΡΟΗ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ κατηγορία φυσιολογία, αρχείο Word 2007

ΑΧΡΟΝΗ ΧΡΩΝΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΝΑΙ κατηγορία θεοφιλοσοφία ,αρχείο pdf


Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΥΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ κατηγορία φυσιολογία

Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ, αρχείο PDF, κατηγορία Βιολογία ή Φυσιολογία. Δείτε τα λάθη τους και την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μου, εφαρμόζοντας την θεωρία μου που ανέπτυξα στο KAΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ αρχείο Word 2007 κατηγορία φυσική και μικροφυσική


ΤΙ ΗΤΑΝ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ κατηγορία ιστορία, αρχείο Word 2007

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΣΤΗ ΕΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ αρχείο PDF, κατηγορία βιολογία ή φυσιολογία-ιατρική. Δείτε τις δραματικές αλλαγές στα κύτταρα, που έφερε η ΠΤΩΣΗ του ανθρώπου, η πτώση του Εωσφόρου. Δείτε την αρχή της νέας βιολογίας.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΝ) κατηγορία φυσική, αρχείο Word 2007


ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ  κατηγορία φυσική, αρχείο Word 2007

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, αρχείο Word 2007, κατηγορία μικροφυσική

Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ κατηγορία φυσική, αρχείο Word 2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

κατηγορία κοινωνία, αρχείο Word 2007


Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ κατηγορία φυσιολογία-ιατρική και βιολογία, αρχείο Word 2007

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ, ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ, ELECTRICAL AND ELECTRONICS RESEARCH

http://www.researchpublish.com/journal/IJEER/Issue-2-April-2018-June-2018/0

CONSTRUCTION OF NEW INSTRUMENT FOR MEUSEREMENT OF THE ELECTRIC SIZES WITH THE NEW THEORY OF ELECTRICITY. THE SIZE OF THE CONSTANTS AND A NEW THEORY OF THE ATOM OF HYDROGEN pdf, category physics or microphysics

KAΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ αρχείο Word 2007 κατηγορία φυσική και μικροφυσική

ΝΟΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ αρχείο word 2007, κατηγορία κοινωνία

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΗΜ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΣ κατηγορία φυσική αρχείο Word 2007

WHY THE LAW OF OHM IS NOT RIGHT catergory of physics1, it is file Word 2007

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κατηγορία μικροφυσική, αρχείο Word 2007

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ κατηγορία κοινωνία, αρχείο Word 2007

Η ΓΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ κατηγορία κοινωνία, αρχείο Word 2007

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ κατηγορία κοινωνία, αρχείο Word 2007.

ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΗΠΑ κο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ κατηγορία κοινωνία, αρχείο Word 2007

Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ τρεις εργασίες της φυσικής, κατηγορία φυσική, αρχείο Word 2007. Όλα στο πως η σκέψη του Θεού διευθύνει την ύλη

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ αρχείο Word 2007 κατηγορία φυσική

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ κατηγορία Θεολογία, αρχείο Word 2007

ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ αρχείο Word 2007, κατηγορίες Ανακοινώσεις και κοινωνία

Η  ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ αρχείο Word  2007 κατηγορία βιολογία και φυσιολογία .

IT IS REVEALING THE CAUSUAL RELATION OF THE REVOLUTION OF PHYSICS category physics or microphysics, file Word 2007

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΤΙΩΔΗ ΣΧΕΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ κατηγορία φυσική, αρχείο Word 2007

THE INTRODUCTION IN THE ATOMIC PHYSICS category microphysics, it is file Word 2007. Different opingions in Atom physics

IT IS OVERTURNING THE BASE ALMOST OF WHOLE PHYSICS category physics, it is file Word 2007. The overturning of the size of the dielectric constant and consequently of the Atomic physics

ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ κατηγορία φυσική, αρχείο Word 2007. Ανατροπή του μεγέθους της διηλεκτρικής σταθερής και συνεπώς της ατομικής φυσικής.

THE CONSTANTS OF THE ELECTROMAGNETISM DIDN’T GIVE THE VELOSITY OF THE LIGTH c, category  physics or microphysics, it is file Word 2007

ΟΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΔΙΔΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ κατηγορία μικροφυσική, αρχείο Word 007

THE PHOTON AS DUAL PARTICLE ON THE BASE OF EQUATIONS OF MAXWELL category microfysics, it is file Word 2007

ΤΟ ΦΩΤΟΝΙΟ ΩΣ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ MAXWELL κατηγορία μικροφυσική, αρχείο Word 2007

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ κατηγορία κοινωνία ή ιστορία , αρχείο W0rd 2007

Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ κατηγορία ιστορία και κοινωνία, αρχείο Word 2007

ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΕΝΤΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ κατηγορία κοινωνία, αρχείο Word 2007

ΟΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, διορθωμένο, κατηγορία φυσική, αρχείο Word 2007.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΩΔΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ κατηγορία φυσική, αρχείο Word 2007. Επιστημονική εξήγηση και όχι θεωριών συνωμοσίας

ΓΝΩΣΤΚΙΣΜΟΣ ΩΣ ΓΕΝΝΗΤΩΡ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ αρχείο Word 2007 κατηγορίες θεολογία, ιστορία

ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΔΟΥΣ ΡΟΗΣ ΥΓΡΩΝ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΡΟΗ ΑΙΜΑΤΟΣ κατηγορίες φυσική και φυσιολογία, αρχείο Word 2007

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ….ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ! αρχείο Word κατηγορία διηγήματα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΡΕΥΣΤΟ κατηγορία φυσική, αρχείο Word 2007 συμπληρωμένο, διορθωμένο

ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ αρχείο Word 2007, κατηγορία θεοφιλοσοφία

Η ΜΑΘΙΚΟΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ DNA κατηγορίες βιολογία, φυσιολογία, μαθηματικά, αρχείο Word 2007

H ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ κατηγορία Φυσιολογία-Ιατρική, αρχείο Word 2007

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ κατηγορία μικροφυσική, αρχείο Word 2007. Με τις νέες εξελίξεις, πως διαμορφώνεται η ατομική φυσική, σε συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα. Διορθωμένο 22/11/16


THE METHODS OF THE GRADUATION OF THE ELECTOMAGNETISM SIZES WITH THE THEORY AS FLUID THE ELECTRIC CURRENT category physics ,it is file Word 2007

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ κατηγορία οικονομία ή κοινωνία, αρχείο Word 2007

THE METHOD OF THE COST CALCULATION OF THE ELECTRIC POWER OF THE COMPANIES SUPPLYING ELECTRIC CURRENT,

category physics, it is file Word 2007

ΤΟ ΚΑΚΟ ΩΣ ΝΟΣΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΝ κατηγορία θεοφιλοσοφία αρχείο word 2007

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΙΡΑΣ FOURIER ΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ κατηγορία μαθηματικά αρχείο word 2007. Πρώτα διαβάστε την κοσμοθεωρία ΤΟ ΙΔΙΟΝ κατηγορία φυσική και δείτε διόρθωση.

Η ΕΝΝΟΙΑΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ κατηγορία θεοφιλοσοφία αρχείο word 2007

πως διεξάγεται και υλοποιείται η σκέψη του θεού και πως υλοποιείται η σκέψη του ανθρώπου. Η σκέψη του ανθρώπου και η σχέση της με την σκέψη του θεού.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ κατηγορία φυσική, αρχείο word 2007, υποβλήθηκε αίτηση ευρεσιτεχνίας


ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ «ΤΟ ΙΔΙΟΝ»

ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΜΗ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ  , ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΣ, ΣΕ ΕΝΑ ΔΥΑΛΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ

κατηγορία φυσική αρχείο word 2007. πρώτα διαβάστε την πειραματική αποόδειξη του αιθέρα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟ ΙΔΙΟΝ κατηγορία φυσική. Πρώτα να διαβάσετε τις δύο παρακάτω επόμενες εργασίες. Αρχείο word 2007

ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ «ΤΟ ΙΔΙΟΝ» .ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΜΗ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΥΑΛΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ κατηγορία φυσική αρχείο word 2007. Πρώτα διαβάστε το επόμενο παρακάτω

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ .Ο ΑΙΘΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ «ΤΟ ΙΔΙΟΝ»          κατηγορία φυσική αρχείο word 2007  Διαβάστε τις δύο αυτές εργασίες να δείτε την κοσμοθεωρία μου οι γνώστες φυσικής


Eπίλεκτοι Ελληνες   

Συνεστώτες

Δύο από τα πιό επίλεκτα παιδιά των Ελλήνων, ο Σωκράτης και ο Πλάτων, μίλησαν ότι το πολίτευμα έπρεπε να γίνει αριστοκρατικό. Αυτό παραξηγήθηκε από τους μετέπειτα, γιατί νόμισαν ότι πρότειναν να διοικούν οι γεωκτήμονες και οι προύχοντες.

Όμως αριστοκρατικό είναι το πολίτευμα, όπου διοικούν οι άριστοι. Άριστο μπορεί να είναι το παιδί ενός εργάτη, ενός αγρότη, ενός μπακάλη κλπ (ο Αλέκος Χαραλαμπόπουλος είναι παιδί μπακάλη).

Στον πρώτο πολιτισμό των ανθρώπων, επικράτησαν οι επίλεκτοι Έλληνες (145.00 π.Χ. καθώς αναφέρει ο Απολλόδωρος ο Ρόδιος, στην εξαφανισμένη από τους Εβραίους ιστορία του). Αυτοί αποίκησαν το διάστημα και πρόκριναν την αχρήματη κοινωνία.

Εβραίοι ήλθαν με τον Κάδμο στην Ελλάδα, μερικοί κατοίκησαν πέρα από την γέφυρα του Κηφισού (Γεφυραίοι) και ήταν αυτοί που εισήλθαν να διαλύσουν το κράτος των Αθηνών. Είναι αυτοί που κατηγόρησε ο Σωκράτης (καινά δαιμόνια) και αυτοί που τον καταδίκασαν σε θάνατο. Είναι αυτοί που πυροβόλησαν πισώπλατα τον Καραϊσκάκη, φυλάκισαν τον Κολοκοτρώνη και σκότωσαν τον Καποδίστρια. Τέτοιος ήταν ο Εφιάλτης και αυτοί είναι οι εφιάλτες του Ελληνισμού.

Ο Αλέκος Χαραλαμπόπουλος με τις αλλεπάλληλες εργασίες του στην φυσική και την φιλοσοφία, ανήλθε στην ιεραρχία των επιλέκτων του διαστήματος και ήδη είναι επίτιμος πρόεδρος (ο άλλος ο Δίας).

Οι επίλεκτοι του διατήματος πέτυχαν την επιβίωση και την αθανασία.

Η ομάδα Έψιλον των επιλέκτων του διαστήματος, ουδεμία σχέση με αυτή εδώ στην Ελλάδα, που Εβραιοκρατείται.

Με κλεμμένες ιστορίες όπως του Απολλόδωρου, οι Εβραίοι γνωρίζουν την ισχύ του μυαλού των Ελλήνων και έβαλαν σε ισχύ τον αφανισμό του Ελληνικού έθνους.


ΘΕΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΗΘΙΚΗ

ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΛΙΚΗ ΑΦΘΟΝΙΑ

ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ